Příležitost vzdělávat se číhá ve vašem regionu na každém rohu! Dozví se o ní ti, kdo by ji využili?

Co je EDUmapa

Webová stránka, na níž můžete přehlednou a graficky atraktivní formou zveřejnit nabídku vzdělávacích příležitostí, které se ve vašem regionu nacházejí, a to pro všechny občany – děti, teenagery, rodiny s dětmi, pracující či seniory – ale i instituce (školy, spolky, neziskové organizace).

Jaký problém Edumapa řeší?

Regiony České republiky jsou plné zajímavých a schopných lidí, kteří mají ostatním spoluobčanům co nabídnout, mohou je něco naučit.

Různé instituce a organizace, ať již veřejné či soukromé, nabízejí zajímavé vzdělávací akce a aktivity, do nichž se veřejnost může zapojit. Dělají to ale často jen na svých webech, nástěnkách či letácích.

Také realizátoři MAP mají často k dispozici seznam zajímavých nabídek vzdělávání, které ale těžko dostávají k občanům.

Ne každý občan tudíž ví o vzdělávacích příležitostech, které se v jeho okolí nabízejí. Je těžké se dozvědět, co kdo zajímavého dělá a k čemu by bylo možné se připojit a něco se přiučit.

Veřejnosti i zástupcům nejrůznějších institucí v regionech chybí ucelený přehled nabídky vzdělávacích akcí. Nabídka je často nepřehledná, roztříštěná. Některé nabídky se sdílí jen skrze letáky na zapadlých nástěnkách či dokonce jen ústně mezi známými. Mnoho příležitostí tak zůstává nevyužitých.

Proč se vyplatí investovat do zmapování lokálních vzdělávacích příležitostí vašeho regionu?

Rozvoj potenciálu občanů – vzdělaní lidé udrží tempo s vývojem společnosti, snáze najdou práci, či využijí to, co umějí a v čem jsou dobří.

Posílený vztah k regionu – občané jsou spokojení se životem v regionu, protože se tam „něco“ děje a většinu toho, co se potřebují naučit, mají ve městě či v dojezdové vzdálenosti. Mladí se zase po ukončení studií na SŠ nebo VŠ do regionu ve velké míře vrací.

Vzdělané město – občané všech generací se více zapojují do vzdělávání, protože mají přehled o vzdělávací nabídce ve svém regionu. Vzdělání místních obyvatel je skrytým bohatstvím regionu a Edumapa ho umožňuje sdílet a využívat.

V čem je Edumapa jedinečná?

  • Jednotná a uživatelsky přívětivá webová prezentace pro vaše data o lokálním vzdělávání
  • Máme silné marketingové partnery – zviditelníme vzdělávací nabídku na portálech mapy.cz či Bakaláři
  • Speciální filtr pro váš region, automatické nahrání vašich dat, nepřetržitá technická podpora.

Nabídka pro realizátory MAP (MAS, města)

Cena za roční licenci Edumapy pro území MAPu: 5000,- Kč / rok (bez DPH). Cena platí bez ohledu na počet obyvatel, objem dat či lokalitu

Co za tuto částku získáte?

  • Automatické nahrání vašich dat o lokálním vzdělávání ve formát XLS do systému Edumapy
  • Speciální filtr pro váš region, umožňující vyhledávání lokálních vzdělávacích příležitostí
  • Nepřetržitou IT podporu
  • Výhledově: přehledné zviditelnění a zveřejnění vzdělávacích příležitostí v systémech Bakaláři (desetitisíce rodičů) a mapy.cz (statisíce návštěvníků)

V případě zájmu o zmapování vašeho regionu nás kontaktujte na edumapa@eduin.cz.

Děkujeme za podporu partnerům

Nadace Karla JanečkaNet4GasOpen Society Foundations